Devotionalia nieuw

Devotionalia
Ga naar de inhoud
De Stichting Devotionalia

Het doel van de stichting is contacten bevorderen tussen mensen die gebruiksvoorwerpen van de ‘rooms katholieke volksdevotie” verzamelen en/of bestuderen. Dit gebeurt door artikelen in het blad Devotionalia. Maar ook door beurzen en tentoonstellingen met dit onderwerp in dit blad of op deze site te vermelden. Ook organiseert de stichting zelf tentoonstellingen, beurzen en exposities of werkt hier aan mee.
De stichting is dan ook bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in religieuze voorwerpen en deze al dan niet actief verzamelt. Of het nu bidprentjes of beelden zijn, medailles, boeken of heiligenplaatjes. U vindt altijd wel iets van uw gading binnen de stichting.
Nieuwe Devotionalia verschenen
Door omstandigheden deze keer wat later maar nu toch verschenen, de Devotionalia van september 2022

Vraag & Aanbod
Op zoek naar een specifiek onderdeel van uw devotionalia verzameling, iets te ruilen, aan te bieden?
Maar dan gebruik van onze Vraag & Aanbod pagina op deze website Meer info>>

Devotionalia stopt
Helaas zal eind 2022 de Stichting Devotionale ophouden te bestaan. Centraal voor de stichting was het blad Devotionalia. De papier en drukkosten zijn inmiddels zo hard gestegen dat voortzetting financieel niet meer mogelijk is. Dit werd nog eens versterkt door een afnemend begunstigersaantal. Het decembernummer van dit jaar is dan ook het laatste nummer dat zal verschijnen. Daarna stopt ook deze website.Terug naar de inhoud