Devotionalie nieuw

Devotionalia
Ga naar de inhoud
Ons tijdschrift

De inhoud van dit blad wordt hoofdzakelijk samengesteld door de lezers zelf. Zij zenden kopij in van artikelen over een breed scala van het verzamelgebied. Allerlei onderwerpen passeren de revue. Beelden, wegkapellen, medailles, bidprentjes, heiligenlevens en ga zo maar door. Elke uitgave telt ongeveer 50 pagina’s. Het blad verschijnt al sinds 1981.

Juist het inzenden van artikelen maakt dit blad zo interessant voor allen die een of ander op het gebied van devotionalia verzamelen.  
Naast artikelen zijn ook data en locaties te vinden van beursen en tentoonstellingen van en over devotionalia.
Een abonnement op dit tijdschrift is voor verzamelaars van religieuze voorwerpen dan ook onontbeerlijk.
DEVOTIONALIA DIGITAAL
 
Het scannen van alle nummers van Devotionalia is onlangs gereed gekomen: 38 jaargangen, 222 nummers , duizenden bladzijden over alle aspecten van devotie en devotionalia. Het  wordt de komende tijd mogelijk gemaakt dat u met één druk op de knop alle nummers, behalve de laatste jaargang, kunt openen, doorkijken,  lezen en printen. Dat niet alleen: het omvangrijke bestand wordt doorzoekbaar gemaakt. Via elk belangrijk woord kunt u vinden waar dat aspect aan de orde is geweest. De Stichting gaat ervan uit dat kopij voor Devotionalia een nieuwe impuls krijgt. Mensen die voor Devotionalia in woord en beeld actief zijn of dat willen worden kunnen het gehele bestand ontvangen via We transfer of via een stick. Ze kunnen er dan alvast mee aan de gang. Indien belangstelling dan graag melden bij het secretariaat.


Klik op onderstaandelinks voor de inhoudsopgaven van het betreffende jaar
Devotionalia no 227, Oktober 2019

Inhoud:

 • De Litanie 165: Sint-Gildas de Wijze
 • Tentoonstellingen
 • Reilgieuze grafiek en rariteiten op bidprentjes
 • Devotionalia moet verder
 • Vraag en Aanbod
 • Boeiende bijeenkomst en over Maria
 • Patroonheilgen van druiventelers en wijnbouwers (7)
 • Vroege Eindhovense drukkers en bidprentjes
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer (102)
 • Onze-Lieve-Vrouw van Kalfort
                                   


Devotionalia no 225, Juni 2019

Inhoud:

 • De Litanie 163: Sint Theresia van Avila
 • Stichting Devotionalia verwerft ANBI stadus
 • Tentoonstellingen
 • Reilgieuze grafiek en rariteiten op bidprentjes
 • Oorlog en wederopbouw op geboortekaartjes van W. van Woerkom
 • Vraag en Aanbod
 • Mariabloempkes bijzonder project volksdevotie
 • Maria Ommegang Bergen op Zoom
 • Patroonheiligen van druiventelers en wijnbouwers
 • Het Kannunik van Schaikfonds
 • Koers van de Stichting Devotionalia
 • De bedevaart naar St. Ragenulfa in Incourt
 • Oudste originele oorkonde van Belgie werd 1200 jaar geleden verleend
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer (100)
 • Op perkament gedrukt: het leven van de H. Norbertus                                   


Devotionalia no 226, Augustus 2019

Inhoud:

 • De Litanie 164: Sint Sint-Donatus
 • Tentoonstellingen
 • Reilgieuze grafiek en rariteiten op bidprentjes
 • Reacties: "wie kan mij hier meer over vertellen"
 • Vraag en Aanbod
 • Wonderlijk Amersfoort
 • Metamorfose Achelse kluis
 • Eindverslag kruiswegstaties voormalige St. Hippolytuskerk
 • Patroonheilgen van druiventelers en wijnbouwers (6)
 • Een uniek laatmiddeleeuws devotiestuk
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer (101)
 • Christus in het Catharijneconvent.                                   


Devotionalia no 223, Februari 2019

Inhoud:

·         De Litanie 161: Sint-Livinus van Gent
·         Redacteur gezocht  
·         Religieuze grafiek en rariteiten op bidprentjes
·         Rariteiten in heiligenmedailles
·         Tentoonstellingen
·         Een nieuwe bijzondere bedevaartplaats
·         Zilveren reliekschrijn van Sint-Eusebius in Museum
Catherijneconvent
·         Hemeltje lief…Heilige verhalen uit Oirschot
·         Rubriek Vraag en Aanbod
·         Vlaanderen en Wallonie hebben eigen centrum voor
religieus-cultureel erfgoed
·         Papieren prijsbandjes voor Pauline Coovels
·         Patroonheiligen van druiventelers en wijnbouwers
·         De metworstrennen in Boxmeer
·         Geschiedenis van ht katholieke bidsnoer
·         Kerken-architect Carl Charles Weber
Devotionalia no 224, April 2019

Inhoud:

 • De Litanie 162: Sint Ignatius van Loyola
 • Religieuze grafiek en rariteiten op bidprentjes
 • Tentoonstellingen
 • Geloof en wetenschap en devotionalia
 • Boek over Mariabedevaarsplaatsen van Paul Spapens
 • Vraag en Aanbod
 • Wat is er met kluizenaar Cucufas aa de hand?
 • Werken Kees de Kort in Ikonenmuseum Kampen
 • Patroonheiligen van druiventelers en wijnbouwers
 • Devotionalia-verzamelbeurs in Lommel-Kolonie een succes
 • Het passieverhaal in een bijzonder Luiks Missaal
 • Rariteiten in heiligenmedailles
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer (99)
 • Wolther te Riele: Architect van kerken


                                   


Terug naar de inhoud