Devotionalia nieuw

Devotionalia
Ga naar de inhoud
Ons tijdschrift

De inhoud van dit blad wordt hoofdzakelijk samengesteld door de lezers zelf. Zij zenden kopij in van artikelen over een breed scala van het verzamelgebied. Allerlei onderwerpen passeren de revue. Beelden, wegkapellen, medailles, bidprentjes, heiligenlevens en ga zo maar door. Elke uitgave telt ongeveer 70 pagina’s. Het blad verschijnt al sinds 1981.

Juist het inzenden van artikelen maakt dit blad zo interessant voor allen die een of ander op het gebied van devotionalia verzamelen.  
Naast artikelen zijn ook data en locaties te vinden van beursen en tentoonstellingen van en over devotionalia.
Een abonnement op dit tijdschrift is voor verzamelaars van religieuze voorwerpen dan ook onontbeerlijk.
DEVOTIONALIA DIGITAAL
 
Het scannen van alle nummers van Devotionalia is onlangs gereed gekomen: 38 jaargangen, 222 nummers , duizenden bladzijden over alle aspecten van devotie en devotionalia. Het  wordt de komende tijd mogelijk gemaakt dat u met één druk op de knop alle nummers, behalve de laatste jaargang, kunt openen, doorkijken,  lezen en printen. Dat niet alleen: het omvangrijke bestand wordt doorzoekbaar gemaakt. Via elk belangrijk woord kunt u vinden waar dat aspect aan de orde is geweest. De Stichting gaat ervan uit dat kopij voor Devotionalia een nieuwe impuls krijgt. Mensen die voor Devotionalia in woord en beeld actief zijn of dat willen worden kunnen het gehele bestand ontvangen via We transfer of via een stick. Ze kunnen er dan alvast mee aan de gang. Indien belangstelling dan graag melden bij het secretariaat.


Klik op onderstaande links voor de inhoudsopgaven van het betreffende jaar
Devotionalia no 235, Maart 2021

Inhoud:

 • De Litanie Sint Clothildis van Chelles
 • Tentoonstellingen
 • 40 jaar Devotionalia: omzien in een ommezien
 • De Sacre-cour in Parijs wordt Nationaal erfgoed
 • Toewijding aan Maria, een terugblik
 • Vraag en Aanbod
 • Hazelaarstakjes en Sint Brigida
 • Een devotiemedaille van de Heilige Tekawitha
 • Een geschiedenis van het katholieke bidsnoer (109)
 • Brabantse scriptoria
 • Paascharters van Karel Vermeeren
 • Het Korenwonder van Onze-Lieve-Vrouw
 • Heilige Remigus van Reims
 • Lutgardis of Luttgart van Tongeren
 • Meerveldhovens Sanctje uit omstreek 1700Terug naar de inhoud