Devotionalia nieuw

Devotionalia
Ga naar de inhoud
Inhoud Devotionalia 2017

Devotionalia no 215, Oktober 2017

Inhoud:

 • Devotionalia in 2018
 • De Litanie 153: Sint_Nicoletta Boilet
 • Patroonheiligen van de jeugd
 • Sint Hubertus
 • Heiligenbeeldenmarkt in Noord-Nederland
 • Antependium, altaarkleed van de Nijmeegse schippers
 • Boek Drie Koningen Zingen met liederschat
 • Rubriek Vraag & Aanbod
 • Devotie tot de Heilige Antonius
 • Sint Chrysolius van Comines en Sint Piatus van Doornik
 • Heropening vernieuwde Damiaanmuseum te Ninde-Tremelo
 • Drie prentjes van Jan Willemen
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer (90)
 • Oud en toch actueel


Devotionalia no 216, december 2017

Inhoud:

 • Stand van zaken na een jaar
 • De litanie 154: Sint-Martha van Bethanie
 • Levensverhalen van Heiligen
 • Schilderijen twee martelaren van Gorcum gerestaureerd
 • Rubriek Vraag & Aanbod
 • Patroonheiligen van de jeugd
 • Achter iedere kerststal zit een verhaal
 • St. Trephine en St Tremeu, Cefaloforen
 • Driekoningen
 • Op weg naar ‘Langs de Kribbe’in Milsbeek
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer (91)
 • Sint Chrysolius en Comines/Komen
 • Religieuze grafiek en rariteiten in de bidprentjes
 • Oud en toch actueel


Devotionalia no 213, juni 2017

Inhoud:

 • De Litanie 151: Pius V
 • Bedevaartsoorden in Polen:Glogowiec
 • Patroonheiligen van de jeugd
 • Antonius van Padua
 • Gerard Schoonebeek: Priester en gelegenheidskunstenaar
 • Mariaprocessie te Poperinge
 • 100 jaar Fatima
 • Cefaloforen
 • Basiliek Heilig Graf Jeuzalem gerestaureerd
 • Nieuwmoer - Maria in de volksdevotie
 • De retabels van Frans- Vlaanderen
 • Sint Antonius-abt te Uitbergen
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer

Devotionalia no 214, augustus 2017

Inhoud:

 • Devotionalia: vertrouwd en nieuw elan
 • De Litanie 152: Sint-Pius X
 • Redacteur voor Devotionalia
 • Patroonheiligen van de jeugd
 • Tentoonstellingen
 • Een portret van Norbertus
 • Open Monumentendag in het Heiligenbeeldenmuseum
 • Vraag en Aanbod
 • Het Schilderij Entecoses van El Greco in Nederland
 • De Boxmeerse Vaart
 • Devotie tot de Heilige Antonius
 • Sint Eliphius
 • 500 jaar Maarten Luther
 • Religieuze grafiek en rariteiten op bidprentjes
 • Han Bijvoet
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer


Devotionalia no 211, februari 2017

Inhoud:

 • In Memoriam: Auke van der Meer
 • Bedevaartsoorden in Polen: Gdanks SW Brygidy kerk van Solidarnosc
 • Sterzingen of Driekoningenzingen is geen immaterieel werelderfgoed
 • Katholiek maar fotogeniek
 • Tentoonstellingen
 • Een kapel voor Frater Andreas van den Boer in Brazilië
 • Sint Valentinus
 • De Litanie 149: Sint-Cosmas en Sint Damianus
 • Reigieuze grafiek en rariteiten in de bidprentjes
 • Kunstenares May Claerhout overleden
 • Jac Maris en de fraters van Tilburg
 • Kunst Adelt – 2e deel prentjes uit de serie 3000
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer

Devotionalia no 212, april 2017

Inhoud:

 • De Litanie 150: Niet-bestaande heiligen
 • Bedevaartsoorden in Polen: GDOW-OL
 • De heilige Pierre-Julien Eymard (1811-1868)
 • Tentoonstellingen
 • Nieuw boek over Sint-Antonius-Abt
 • Heilige Brigitta van Zweden
 • Een nieuwe hoofdredacteur voor Devotionalia
 • Mirande do Douro – Het kindje Jezus met de hoed
 • Religieuze grafiek en rariteiten in bidprentjes
 • Stary Hroznatov – Uit de puin herrezen Loreto heiligdom
 • De H. Emerentia Selbviert
 • Eerst rooms-katholieke basiliek in Japan
 • Tourcoing – De oudste Sint Christoffel autowijding in Frankrijk
 • Kunst Adelt, 3e deel prentjes uit de serie 3000
 • Palmpasen
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer
 • De Spaanse Semanta Santa in kleurrijke affiches

Terug naar de inhoud