Devotionalia nieuw

Devotionalia
Ga naar de inhoud
Inhoud Devotionalia 2018
Devotionalia no 221, oktober 2018

Inhoud:

 • De Litanie 159: Sint-Romaldus van Ravenna
 • Het vroegste standbeeeld van Pater Damiaan in Leuven
 • Nieuw museum : De schat van Simpelveld
 • Volksdevotie: Santjes en Kantjes
 • Damiaanmedaille met datummysterie
 • Digitalisering Devotionalia
 • Patroonheilige van druiventelers en wijnbouwers
 • Heiligenbeeldenmarkt in Noord-Nederland
 • Geschiedenis van het bidsnoer
 • Architect Pierre Cuypers
 • Rariteiten in Heiligenmedailles
 • Religieuze grafiek en rariteiten op bidprentjes
 • De koortsboom bij de Sint Walrickruine in Overasselt
 • Religieuze topstukken definitief beschermd in VlaanderenDevotionalia no 222, december 2018

Inhoud:

 • De Litanie 160: Sint-Thecla van Iconium
 • Sint Willibrord opnieuw belicht
 • Info over lopende tentoonstellngen
 • De Heilige Pater Damiaan en zijn 'Udense' zussen
 • Schilderij "De Kruisiging"van Abraham Bloemaert gerestaureerd
 • Rubriek Vraag en Aanbod
 • Gelegenheidsgrafiek van Luc van Hoek (1900-1991)
 • Patroonheiligen van druiventelers en wijnbouwers
 • Rariteiten in heiligenmedailles
 • Brabant Stoet
 • Nieuw klankbeeld over de kerststal
 • Maria, een geschiedenis
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer (97)
 • Knippebergprijs naar Boxtel
 • Het 16de-eeuwse Anwerpse tegeltableau 'De bekering van Saulus'.


Devotionalia no 219, juni 2018

Inhoud:

 • De Litanie 157: Sint-Spiridon van Cyprus
 • Vier eeuwen devotie- e gedachtenisprentjes
 • De sacramentsdevotie in de late middeleeuwen
 • De Heilige bloedprocessie in Boxtel
 • De echte Abraham
 • Patroonheiligen van de jeugd (7)
 • Medaille van Onze-Lieve-Vrouw ter Eik in Meerveldhoven
 • Brigitta van Zweden en haar klooster in de Lage Landen
 • Een Kathedraal voor de heilige moeder Teresia in Pristina
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer
 • De heilige Rita in de achterhoek
 • Religieuze grafiek en rariteiten in bidprentjes
 • Kruisengeschiedenis van de Fraters van Tilburg


Devotionalia no 220, augustus 2018

Inhoud:

 • De Litanie 158: Sint-Kateri Tekakwitha
 • Orval in Mathilde van Toscane
 • De Cefolaforen Sint Procula en Sint Principin
 • Religieuze grafiek en rariteiten op bidprentjes
 • Lourdesgrotten: “Tuinkabouters”in Noord-Brabant?
 • Medaille afgelast pausbezoek 1994
 • Maria uitbeelden
 • Christofoor
 • patroonheiligen van de jeugd
 • Geschiedenis van het bidsnoer
 • Eerste herinwijding christelijke kerk Noord Irak
 • Activiteiten Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg-Vorden
 • Hulp van Oven
 • Oud en toch actueel


Devotionalia no 217, februari 2018

Inhoud:

 • Het was een dik decembernummer
 • De litanie 155: Sint-Columbanus van Bobbio
 • Beatrijs van Nazareth
 • Een nieuwe Damiaan strip
 • De functiie van Devotionalia: discussiebijdrage
 • Tentoonstellingen
 • Het Agnus Dei, een sacramentale uit het verleden
 • Boek Drie Koningen zingen met liederenschat
 • Vraag en aanbod
 • Patroonheiligen van de jeugd
 • Jongerenbedevaart 1957
 • Een Wittenbergse Lutherband
 • Religieuze grafieken en rariteiten in de bidprentjes
 • Oud en toch actueel: Munten
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer

Devotionalia no 218, april 2018

Inhoud:

 • De litanie 156: Sint-Hildegardus van Bingen
 • Kerkboeken verlucht door Anton Manche
 • Ontsluiting en digitalisering van de collectie Thijs
 • Maria in 's-Hertogenbosch
 • Tentoonstellingen
 • Vraag en aanbod
 • Patroonheiligen van de jeugd
 • Jongerenbedevaart 1957, deel 2
 • Sint Vandril en Sint Charalampe
 • Devotionaliabeurs, laat je stem horen
 • Niet heilig, wel zeer geeerd
 • Vandaag horen we toch maar biecht
 • Religieuze grafiek en rariteiten in bidprentjes
 • Geschiedenis van het katholieke bidsnoer


Terug naar de inhoud